Кесиптик лицейдин адистиктери.

Кесиптик лицей төмөнкү адистиктерди даярдап келүүдө: 5146  “Бычмачы” 7443 “Тигүүчү” 5141 “Чач тарач ” 5147 “Электр жабдыктарын ондоочу электромонтёр, ширетүүчү”  5146 “Тикмечи” окуу мөөнөтү 3 жыл, 9 класстын базасында, контракттык негизде.…