Кесиптик лицейдин мугалимдер жамааты мектептерде үгүт иштерин жүргүзүүдө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *