Кесиптик лицейдин “Тигүүчү” жана “Тикмечи” адистигинде окуган студенттер “Кыргыз текстиль” фабрикасында өндүрүштүк практикасын өтөп жаткан учуру.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *